за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниНАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

У Ч Р Е Д Е Н А 

НА

        ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, състояла се на 17 - 18 април 1992 г. в гр. София между синдикални  организации, членове на Синдиката на енергетиците от състава на Федерация на независимите синдикати на миньори, металурзи, енергетици и геологопроучватели с председател Георги Петров и синдикални организации, членове на Независима синдикална федерация на енергетиците в България.

За председател е избран Божил Петров

За заместник председатели:

Георги Петров 
и
Елка Арнаудова

Извънредна Конференция - 27 май 1993 г.  
Трета Конференция - 4-6 октомври 1995г., прераснала в 

I Конгрес  
II Извънреден Конгрес - 17-18 април 1997 г.,
III Конгрес - 18-19 октомври 2001 г.,
ІV Конгрес - 22-23 март 2007 г.,
V Конгрес - 19-20 април 2012 г.

ОТРАСЪЛ:  енергетика

    Националната федерация на енергетиците е доброволно национално обединение на независими, самостоятелни и равноправни синдикални организации за защита на трудовите, професионални и социални интереси на работещите в дружествата от енергийния сектор  и в други корпоративно, структурно или функционално свързани или сходни с него производства и дейности в местни или чуждестранни юридически лица, независимо от формата на собственост.

ЧИСЛЕНОСТ:

9223 синдикални членове,(към м.юли 2012 г.) обединени  в 87 основни синдикални организации

в дейностите:

  • атомна енергетика;
  • третиране на радиоактивни отпадъци;
  • енергопроизводство;
  • НЕК;
  • електроразпределение и продажба на електрическа енергия;
  • топлофикация;
  • ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийните ресурси


БРАНШОВА СТРУКТУРА:

Синдикат на атомните енергетици, 
Синдикат Електропренос
Фирмени синдикални организации

Синдикални организации

ОРГАНИ:

Конгрес, Координационен съвет, Изпълнителен комитет, Председателство,
Председател и Финансово - контролна комисия
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Елка АРНАУДОВА
Христо ДЯКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

Веселина ДИМИТРОВА    

ФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ по ДЕЙНОСТИ:

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Альоша ПЪРВАНОВ

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО
Христо ХРИСТОВ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Лидия ПЕТРОВА

НЕК
Петьо АНАСТАСОВ

ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ,СЪПЪТСТВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА
Диана ТУНЕВА

ТОПЛОФИКАЦИЯ
Емил МИЛЧЕВ

ЧЛЕНСТВО:

К Н С Б - най-голямата обществена организация в страната;
PSI       - Световна федерация  на работещите в публичния сектор

 

НФЕ'2015