за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини      НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

                                       

 

С Е Д М И   К О Н Г Р Е С
14-15 април 2022, гр. Русе

 

Завърши Седмият редовен  конгрес на Национална федерация на енергетиците, който се проведе в   гр. Русе. На него присъстваха 119 делегати, представители на синдикалните структури, членове на НФЕ, както и делегати по право, избрани, в съответствие с приетата Организационна рамка за провеждане на отчетно - изборната кампания в структурите на Национална федерация на енергетиците и свикване на СЕДМИ редовен КОНГРЕС. 

Делегатите приеха Отчет за дейността на Федерацията през изминалия петгодишен период, промени – изменения и допълнения в Устава и резолюции, набелязващи насока и последващи действия през следващия мандат 2022-2027, свързани с:

-  Развитието и възраждането на енергетиката, повишаване конкурентоспособността,  като форма на стабилност 
-  Социалният диалог и колективното трудово договаряне - основен инструмент на синдикатите за защита.
-  Защита на доходите от труд и жизнения стандарт. 
​-  Безопасните и здравословни условия на труд – предпоставка за работа, сигурност, живот.

Избрани бяха: нов Изпълнителен съвет (Управителен съвет) и Финансово-контролна комисия. Досегашният председател (президент) на НФЕ Георги Петров бе преизбран на поста за нов 5 (пет) – годишен мандат. Преизбрани бяха на заеманите постове и, предишният заместник председател Лидия Петрова и председателят на Финансово-контролната комисия Веселина Димитрова. Новият заместник председател е Деян Дяков.

Изпълняващият длъжността заместник председател Елка Арнаудова, направи отвод от избор на мандатна длъжност, изказа своята благодарност за издигнатата от Изпълнителния съвет кандидатура и оказаното през всичките 30-години доверие.

Георги Петров благодари на всички председатели на синдикални организации, основни членове на НФЕ, на синдикалните ръководства, на екипа, за цялостната дейност по места и подкрепата към Федерацията, за да се запази стабилитета на най-голямата синдикална представителна структура в енергетика със свой облик, експертност и признание и от работодателите.

Гости на Седмия конгрес на НФЕ бяха президентът на КНСБ – Пламен Димитров, с екип и председателят на Българска браншова камара на енергетиците – Димитър Шевиков.
Поздравленията, които отправиха към делегатите и оценката към ръководството на Федерацията показаха, че посоката в която се движи НФЕ е правилна.

 

НОВО РЪКОВОДСТВО
НА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
ИЗБРАНО от ДЕЛЕГАТИТЕ на СЕДМИЯ   КОНГРЕС
14 април 2022, гр. Русе

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)
  -  състои се от 13 (тринадесет) члена,  в т.ч.

 

Председател,
Заместник председатели
  2 (двама)

Федерални секретари      10 (десет)   
по дейности и дружества.

 

 1.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ    
  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Национална федерация на енергетиците, той и председател на Изпълнителния съвет (Управителния съвет).

   
 2.  Лидия Лазарова Петрова 
  – ЕНЕРГО ПРО ГРУП  

   
 3.  Деян Христов Дяков 
  – ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК  2


  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ на Национална федерация на енергетиците.

 

ФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ по дейности
 и ЧЛЕНОВЕ на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ (УПРАВИТЕЛНИЯ) СЪВЕТ:

 1.  Валери Иванчев Иванов 
  - СИНДИКАТ НА АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ
  Дейност АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
  и свързаните с нея   дейности
   
 2.  Валерий Костадинов Костов
  - ДП РАО
  Дейност ДП РАО

   
 3.  Стефан Стоянов Стефанов 
  - КОНТУР ГЛОБАЛ
  Дейност ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО
  и свързаните с него дейности
   
 4.  Илиан Йорданов Павлов 
  - ЕНЕРГО ПРО ГРУПА - Електроразпределение- Варна
  Дейност ЕНЕРГО ПРО ГРУПА – Електроразпределение, Електроснабдяване 
  и свързаните с тях дейности
   
 5.  Иван Костов Казаков
  - ЕВН – КЕЦ Харманли
  Дейност ЕВН ГРУПА -  Електроразпределение-ЮГ, Център за услуги, Топлофикация – Пловдив
  и свързаните с тях дейности
   
 6.  Людмила Захариева Чернева
  - ЕЛЕКТРОХОЛД

  Дейност ЕЛЕКТРОХОЛД – Електроразпределителни мрежи Запад, Електрохолд България, Електрохолд продажби  и свързаните с тях дейности.
 7.  Петьо Пенчев Анастасов 
  - ЕСО, МЕПР- Ямбол

  Дейност ЕСО и свързаните с него дейности
   

 8.  Илия Иванов Манолов
  - НЕК П ВЕЦ

  Дейност НЕК и свързаните с нея дейности
   

 9.  Диана Нейчева Тунева 
  - БРИКЕЛ

  Дейност Топлофикация и производство на твърди енергоносители,  изграждане, ремонт, поддържане на енергийни обекти и свързаните с   тях дейности
   

 10.  Димитър Александров Тодоров 
  - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
  Дейност МЛАДЕЖИ

 

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
- състои се от 5 (пет) члена в т.ч. и Председател

 

ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
  - СИНДИКАТ ЕЛЕКТРОПРЕНОС
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Финансово-контролната комисия

ЧЛЕНОВЕ на Финансово-контролната комисия:

Теодора Ненкова Георгиева
  - ТЕЦ Марица изток 2

Мариян Весков Йорданчев
  - ЕЛЕКТРОХОЛД – Електроразпределение - Плевен

Николай Панев Андреев
  - ЕНЕРГО ПРО ГРУП

Андрей Каменов Делийски
  - СИНДИКАТ НА АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ

 

Съгласно чл. 50, ал.2 от Устава на НФЕ Конгресът определи мандат от 5 (пет) години на избраните по-горе ръководни и контролни органи на Национална федерация на енергетиците.

 

събития

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2022