за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Петият конгрес на Национална федерация на енергетиците (НФЕ)

    На 19 април 2012 г. се проведе Петият конгрес на Национална федерация на енергетиците (НФЕ) в хотел „Царско село” в София. На него присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков, председатели на синдикални федерации, изпълнителният секретар Пламен Нанков, социални партньори, колеги от Франция, Сърбия, Македония и други.

   В приветствието си лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че за него е удоволствие и чест да поздрави делегатите с Двадесетата годишнина на Националната Федерация на енергетиците – най-масовото и най-голямото формирование в енергетиката с 9500 синдикални членове, обединени в 85 синдикални структури, от които 14 нови синдикални организации. Една активна и пълноценно развиваща се обществено-професионална организация в голямото синдикално семейство на КНСБ, с която се съобразяват държавни и стопански институции и органи.

   През изминалите пет години НФЕ работи и се бори в една динамично променящата се среда на сложна политическа обстановка и на икономическа криза, на приватизация и продължаващо преструктуриране, на противоречиви политически решения, на законодателни рестрикции. В тази ситуация постигнатото от федерацията за максимално запазване на работните места, както и договорените възможности за пренасочване, преквалификация и на размера на обезщетения на освободените, са възможно най-добрите решения, станали факт в резултат на упорити и настойчиви преговори за отстояване правата и интересите на работещите.

   Пламен Димитров изказа искрена благодарност към ръководството на Федерацията, към всички председатели на синдикални структури и към целия синдикален актив за усилията им да се съхрани силата на организацията, за безкористния им труд и отдадеността на синдикалната кауза. Той благодари специално на председателя на НФЕ Георги Петров и на заместник-председателите на федерацията Елка Арнаудова и Христо Дяков, за тяхната всеотдайност и отговорност при защитата на трудовите, социалните и синдикални права на работещите в сектора, за тяхната лоялност към КНСБ, за ползотворната съвместна работа.

   В отчета на НФЕ бе посочено, че дейността на федерацията е била обусловена от либеразирането на енергийния пазар на база създадените условия и юридическото отделяне на дейности по производството и разпределението от тези по преноса в енергийната система. Целите на тази либерализация за конкуренция и повишаване на енергийните доставки и понижаване на цените на крайните потребители не са постигнати не само у нас, но и Европа. Обратното е налице – сигурността силно намалява, а цените постоянно растат.

   Преструктуриранията в Е.ОН, ЧЕЗ, ЕВН, ТЕЦ Варна са създали голямо социално напрежение. Работещите в енергетиката у нас са платили много по-висока цена при приватизацията в сравнение с колегите им от повечето бивши социалистически страни. Най-екстремно е преминал процесът в „ЧЕЗ Разпределение България”, където е проведена първата ефективна стачка в електроенергетиката.

   В ТЕЦ „Марица Изток 2”, обаче, състоянието и числеността на персонала внимателно се анализират и там е очертана дългосрочна визия в това отношение. В централата е най-голямата синдикална организация в системата на енергетиката с председател Христо Дяков, заместник-председател на НФЕ. Тук ръководството на синдиката и Съветът на директорите се договарят за т.нар. „Програма за ранно пенсиониране”, а не за пристъпване към неблагоприятна редукция. В рамките само на месец през 2011 г., по желание на съответния работник, са освободени 90% от имащите право на пенсия и са им изплатени от 8 до 20 брутни работни заплати в зависимост от трудовия им стаж в енергетиката. За да не се пристъпи към 15-процентно съкращение на персонала, ръководството на синдиката отстъпва пред мениджмънта за 15% намаляване на разходите за персонала и така работните места са запазени. Стремежът на ръководството и структурата на НФЕ в ТЕЦ „Марица Изток 2” е да се използват максимално човешките ресурси по места, като се пренасочват и се преквалифицират, вместо да се съкращават.

   Браншовият КТД в енергетиката е първият у нас, в който страните се договарят размерите на индивидуалните брутни месечни трудови възнаграждения на работниците и служителите да не могат да бъдат по-малки от размерите на минималните осигурителни доходи по дейности и категории персонал. Ръководството на НФЕ винаги е отстоявало позицията за подкрепа на доходите и защита на реалния им размер като антикризисен инструмент за съживяване на потреблението и вътрешното търсене. Ръстът на минималните осигурителни доходи за 2012 г. спрямо 2011 г. в четирите дейности, за които НФЕ се договаря с Българската браншова камара на енергетиците, варира от 4.4% до 6.8%. Договорени са увеличения на трудови възнаграждения в Е.ОН за 2011 г. – 5% и бонуси; в „ЧЕЗ” за 2012 г. – 3,5 % на ОМЗ; в ТЕЦ Варна за 2012 г. – 3.5%; в ЕВН за 2012 г. – 5%; в ТЕЦ „Марица Изток 3” за 2012 г. – 4.2%; в ТЕЦ „Марица Изток 2” за 2012 г. – 5%; в НЕК/ЕСО за 2011 г. – 7%, и т.н.

   В условията на криза, обаче, БКТД 2011-2013 г. е бил трудно финализиран и то с компромиси от страна на синдикатите по отношение на допълнителните отпуски за ненормиран работен ден, за работа в енергетиката и за размера на средствата за СБКО. Всички останали договорени по-високи нива от предишния БКТД са запазени, като е завишено и допълнителното възнаграждение за нощен труд и за работа в условия на разположение на работодателя.

   Петият конгрес на НФЕ преизбра за председател на федерацията Георги Петров, а за заместник-председатели – Елка Арнаудова и Христо Дяков
 
събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023