за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

П О З И Ц И Я

 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ
 
ОТНОСНО:СЪЗДАДЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА, СЛЕД ЗАЯВЕНАТА ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
 
Изпълнителният комитет на КНСБ приема оставката на Правителството като възможен изход от създаденото в последните дни социално напрежение, провокирано не само от повишаване цените на тока  и от всички други подобни сметки, непосилни за плащане от гражданите, но и от ниските доходи и безработицата в страната. Тревогата ни за икономическата и социална стабилност в държавата до момента на структуриране на ново Народно събрание и излъчено от него Правителство, обаче, остава.
Остава и тревогата ни от опасността до разпускането му Народното събрание да не довърши започнатата работа по приемането на важни закони за регулация на монополите, като например този за ДКЕВР.
1.КНСБ призовава Президента на Република България незабавно да започне консултации с парламентарните партии в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност за приемане на спешни мерки за по-бързо излизане от парламентарната криза и недопускане на дебалансиране на икономиката, финансовата система и усилване на общественото недоволство поради още по-дълбокото влошаване на условията на живот и труд.
Нужни са незабавни управленски решения, чрез които спешно да се повишат доходите на работниците и служителите, особено на тези, които са в очевидна невъзможност да понесат високи цени за ток, отопление и вода.
Ние считаме, че във формата на Консултативния съвет за национална сигурност следва да бъдат приобщени представители на инициативните комитети, които организират и водят протестиращите, както и представителните синдикални и работодателски организации. Такъв подход ще позволи при преценката на обстановката и намирането на решения за изход от нея да бъде отчетено мнението на широк кръг групи от обществото, които имат специфични интереси и които, очевидно, не се чувстват представени от парламентарните политически партии.
2. КНСБ отдавна и аргументирано отстоява виждането и разбирането, че признаците на кризи в политическия модел, налагат изменения и допълнения в Конституцията на Република България. Ето защо, един от възможните изходи от създадената криза е настоящото Народното събрание да свика Велико народно събрание, със задача да измени и допълни Конституцията на Република България в общоприемливи за обществото посоки.
Членовете на КНСБ, голяма част от които участват в протестите наред с другите граждани, настояват за:
- намиране на нов начин, чрез който да бъдат представени в Парламента специфични интереси на отделни граждански групи, които политическите партии очевидно не са в състояние да представят и защитят;
- нов начин на уреждане на контрола върху властите от обществото, чрез въвеждане на правила за отзоваване на народни представители и министри;
- развитие и усъвършенстване на нормите, относно осъществяването на пряката демокрация.
Ние сме готови да представим завършен проект за промени в Конституцията, подобряващ баланса между трите власти и гарантиращ правата на гражданите, както и по-ясен граждански контрол върху законодателната власт и регулаторните и контролни институции като: ДКЕВР, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и др.
 
         20.02.2013г.


събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023