за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниВ периода 29-31 май 2013 год. Национална федерация на енергетиците с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“ проведе семинар-обучение на тема:
 
„Корпоративна социална отговорност - европейски аспекти, приложение в енергийния сектор на РБългария.
Ролята на социалните партньори ”.
 
         Представители от различни енергийни дружества обсъждаха както нормативната обвързаност, така и споделяха опит по прилагане на Корпоративната социална отговорност и социалния диалог.
 
Ръководството на Федерацията представи Европейските актове в областта на КСО и приетата въз основа на тях с Решение на МС –м.ноември 2009 год. Стратегия за корпоративната социална отговорност на РБългария (2009-2013)-предизвикателства, визия, принципи, цели, времеви обхват, прилагане на стратегията.
Партньорството между заинтересованите страни (в т.ч. работодатели-синдикати), тяхната инициативност и диалогът помежду им са предпоставка за успешното осъществяване на дейностите в изпълнение на целите на Стратегията. Предложеният анализ на текстовете от БКТД в контекста на другата засегната тема  „Браншовото колективно договаряне  и корпоративната социална отговорност“, провокира коментари за предстоящата подготовка  на проект за нов Браншов колективен трудов договор, предвид изтичане действието на стария на  01 декември 2013 год., което беше и една от основните практически цели на мероприятието.
 
Особен интерес предизвикаха професионално представените презентации
на тема :
„КСО и социалния диалог на ниво дружество.
Ползите на работодателите от прилагането на КСО в дейността на дружествата. Добри практики в социалния диалог по проблемите на КСО“:
 
  • АЕЦ Козлодуй – Стефка Петрова - Ръководител Управление „Администрация и контрол“ 
  • ДП „РАО“ –Маргарита Коркинова –Финансов Директор
  • ЧЕЗ–Ваня Кънева - Директор „Човешки ресурси“
 
Не отстъпваха на представителите на работодателите със сериозното отношение при споделяне на постиженията на своите дружества и:
  • Христо Дяков - зам.председател на НФЕ и председател на СО ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД;
  • Димитър Александров– председател на ФСО-ЕВН-регион Пловдив
  • Лидия Петрова – Федерален секретар на НФЕ дейност „Електроразпределение“ и председател на ФСО „Енерго Про“;
  • Христо Христов – Федерален секретар на НФЕ дейност „Електропроизводство“ и председател на СО „ТЕЦ Варна“
 
Беше споделен практическия опит и  реализация на корпоративната социална отговорност  и социалния диалог, като елемент от дейността на дружествата в енергийния бранш и използване на  колективното трудово договаряне,  като форма за постигане/надграждане  законовите и нормативни изисквания в областите обект на КСО:
 
·        човешки капитал и условия на труд,
·        знание и образование,
·        общество,
·        околна среда.
 
Категорично от всички беше заявено, че усилията на предприятията по отношение на корпоративната социална отговорност трябва да бъдат насочени на първо място към  хората – към безопасни условия на труд, достойни работни места, чиста околна среда и, че приоритетът трябва да бъде поставен върху проблемите на работниците и служителите вътре в дружеството/предприятието.
 
На въпроса „Прилагаме ли корпоративната социална отговорност в енергийния бранш ?“ без всякакво съмнение можем да заявим
„ДА“
 
Разбира се  трябва да си даваме сметка, че компаниите са с различно отношение към корпоративната социална отговорност и тя зависи от:
  • възможностите на дружеството;
  • традициите;
  • социалния мир и отношения със социалните партньори.
 
За да имаме добри колективни трудови договори  на различните нива- бранш и дружества, и в тях да се съдържат текстове отговарящи на очакванията ни в т.ч. и за корпоративната социална отговорност на работодателя,
със споделена и от синдикатите отговорност,
трябва да успеем заедно да договорим и постигнем желаното.
 
Завършихме мероприятието обединени около една важна според нас задача:
За да бъдем максимално полезни, както при подготовката на проекта за Браншов колективен трудов договор, така и при започване и финализиране на успешни преговори, е необходимо да започнем подготовката още от днес.
 
Текстът на БКТД-2011-2013 е публикуван на сайта на НФЕ
 
УВАЖАЕМИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ, УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, представители на РАБОТОДАТЕЛИТЕ
 ОЧАКВАМЕ   ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
на
e-mail - адреса на Национална федерация на енергетиците

 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024