за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини 
От 1 август 2013 г. ще влязат в сила новите енергийни цени, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. С до 5% ще се намали цената на ел.енергията за битовите потребители и малките фирми. Битовите абонати и част от фирмите – потребители, може би, ще останат доволни.
 
Същевременно, обаче, голяма част от фирмите в областта на енергетиката изразяват сериозни опасения по отношение на новия модел на ценообразуване. Моделът на ценообразуване предполага задължително и дългосрочно изкупуване от страна на НЕК ЕАД на най-скъпата енергия – от ВЕИ, когенерации и от двете американски централи в Маришкия въгледобивен басейн. Останалите централи ще трябва да реализират голяма част от произведения ток на свободния пазар  - в страната и извън нея, което е свързано с рискове в зависимост от себестойността на произвеждания ток, независимо от намаляване на цената за пренос на ел. енергия .
 
Миньорите се притесняват, че централите, които са затруднени да реализират произвеждания от тях ток, ще изкупуват по-малко въглища, което ще доведе до съкращения и орязване на работни заплати и социални придобивки. Поради същите причини, горепосочените централи се опасяват от влошаване на финансовото си състояние, съкращения и посягане върху работните заплати. Редица енергийни дружества /в т. ч. и електроразпределителните предприятия/ смятат, че тенденцията към намаляване цената на тока ще има тежки последствия върху енергийния сектор. Стремежът към намаляване цените на тока не трябва да е самоцелен, а трябва да се вземе под внимание отражението на мярката върху енергийния сектор. Големите и средните фирми - потребители, особено тези, които са енергоемки,  не знаят какво да очакват по отношение на цените на тока на свободния пазар.
 
Изключително сериозен е и проблемът с високата задлъжнялост на НЕК и опасенията от по-нататъшното й увеличаване. Расте задлъжнялостта между фирмите в енергийния сектор. Вече има опасения от фалити.
 
КТ „Подкрепа” обсъди дълбоките проблеми в областта на енергетиката на среща с ръководството на парламентарната група на ГЕРБ, а КНСБ – на срещи с ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ДПС, които се състояха по повод актуализацията на Бюджет – 2013 г. Двата синдиката ще организират още в първите дни на месец септември т.г. широкообхватна дискусия по темата „Енергетика”. В нея ще бъдат поканени да вземат участие депутати от парламентарно представените партии, отговорни представители от МИЕ и ДКЕВР, работодатели и синдикалисти от енергийния сектор, индустриални фирми, представители на граждански организации. На срещите ще се обсъдят първите ефекти от новите енергийни цени и новия модел на ценообразуване.
 
Изготвянето на оздравителен план за енергетиката е крайно необходимо и не търпи отлагане.
 


събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023