за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниСреща в Комисията по енергетика на НС по повод внесена
Съвместна позиция на работодатели и синдикати с предложени
ИНИЦИАТИВИ за ПРОМЯНА В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА


    На 25 февруари 2014 год. в Народното събрание под ръководството на председателя на Комисиято по енергетика г-н Рамадан Аталай, с участие на министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев, депутати-членове на енергийната комисия, отговорни представители на ДКЕВР, на БЕХ, председателя и членове на УС на ББКЕ и работодатели, в т.ч. и ръководители на ЕРП-та, президента и представители на КНСБ, ръководството на НФЕ, експерти, се проведе среща по повод внесена Съвместна позиция на работодатели и синдикати с предложени ИНИЦИАТИВИ за ПРОМЯНА В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА. Основа за съвместния материал е приетата от Координационния съвет на НФЕ на 17 октомври 2013 год. позиция „Инициативи за промяна в сектор ЕНЕРГЕТИКА“, публикувана в нашия сайт.

    Всички изказали се оцениха положително предложените мерки, ангажираността на работодатели и синдикати за търсене на изход от създалата се негативна, кризисна ситуация в енергетиката и това за нас е изключително важно, защото показва правотата на пътя, който съвместно поехме.

 

текста на Съвместна позиция на работодатели и синдикати... )събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023