за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини 

 

АЛЬОША ПЪРВАНОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА на АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ

 

 

 

 

 

 

VI-та РЕДОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА  СИНДИКАТА НА АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ

САЕ-НФЕ-КНСБ

 

На 12 ноември 2014 год., в гр. Козлодуй се проведе VI-тата редовна конференция на Синдиката на атомните енергетици.  Председателят Альоша Първанов направи Отчет за пет годишния период на дейността на Синдиката – октомври 2009 - октомври 2014 год. Сподели успехите, направи анализ на проблемите, набеляза задачи за бъдещето. 

„През изтеклия период работата на Синдиката бе насочена главно към защита на интересите и утвърждаване на самочувствието на членовете, чрез утвъраждаване на строг ред и дисциплина“. 

Докладът на финансово-контролната комисия потвърди думите му.

Приети бяха изменения и допълнения в Устава на САЕ. 

Проведен беше избор за ново ръководство. Делегатите единодушно преизбраха АЛЬОША ПЪРВАНОВ за ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИНДИКАТА на АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ и АННА ПЕТРОВА  - за ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ. Избран бе и нов състав на ФКК.

Във форума взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, председателят на НФЕ Георги Петров, заместник- председателят на НФЕ Елка Арнаудова и др. Делегатите на синдикалния форум бяха поздравени и от Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй – Димитър Ангелов.

ДА ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ на РЪКОВОДСТВОТО

 на СИНДИКАТА на АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ за НОВИЯ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ

 

 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024