за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

среща в АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

 
 
    На 31 октомври т.г., ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), начело с президента на Конфедерацията Пламен Димитров,  ръководството на Национална федерация на енергетиците (НФЕ), представлявано от Георги Петров - председател и Синдиката на атомните енергетици (САЕ) с председател Альоша Първанов, проведоха среща с Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, заедно с висшия мениджърски екип на Дружеството. 
 

    След разговорите Валентин Николов подчерта конструктивното взаимодействие със синдикатите и добрия диалог при реализацията на съвместни инициативи в атомната централа, които могат да бъдат модел за работа между мениджмънт и синдикални организации.
 
    Лансираната идея от президента на КНСБ –Пламен Димитров за провеждане на информационна кампания не само сред членовете на най-голямата обществена организация у нас, относно състояние, перспективи и варианти за развитие на атомната енергетика на база точна, обективна и достъпна информация изготвена от експерти и специалисти, бе приета като изключително положителна инициатива.
 
    Ръководството на НФЕ и САЕ изцяло застават зад правото на информиран избор при провеждане на предстоящия референдум за втора атомна централа.
 
   На среща с представители на работниците и служителите от АЕЦ “Козлодуй”  президентът на КНСБ Пламен Димитров информира за приоритетите в работата и за предстоящите проекти на Конфедерацията коментирани бяха въпроси, които вълнуват енергетиците, в.т.ч. и аутсортстване на дейности, колективно трудово договаряне, предстоящия референдум.
 
    В рамките на визитата делегацията посети командни и машинни зали на спрените 440-мегаватови блокове и на 1000-мегаватовия шести блок, който в момента работи със 100% натоварване на мощността.
 
 

 събития

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2017