за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини27.09.2018г.

Заседание на Браншовия Съвет за Тристранно Сътрудничество в Енергетиката (БСТСЕ)

    Днес, по искане на Национална федерация на енергетиците (НФЕ)-КНСБ, се проведе заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество в енергетиката (БСТСЕ), ръководено от председателя - Зам.министър Жечо Станков.

    Присъстваха Изпълнителните директори на: БЕХ, ТЕЦ Марица изток 2, АЕЦ, НЕК, ЕСО, както и членове на ББКЕ и представителните синдикални организации.

    Обект на обсъждане бяха:

1. Информация, относно преразглеждане на комплексните разрешителни за операторите на големи горивни инсталации (ГГИ), които са предявили искания да ползват дерогация по чл. 15 (4) от Директива 2010/75/ЕС и дейността на Координационния център на МЕ в периода след предходното заседание на ОСТСЕ;

2. Възможност част от емисиите да се прехвърлят като безплатни квоти в замяна на реализирани инвестиции, с които се намалява нивото на въглероден диоксид, като за целта беше поискано становището на МОСВ;

3. Социален диалог в дружествата от БЕХ, в т.ч. и доходи.

    Нашата кратка оценка по обсъжданите проблеми:

    По т.1. Представена беше исканата информация. Очаква се в най-скоро време да бъдат издадени комплексните разрешителни за операторите на големи горивни инсталации с оглед ползване възможностите за дерогация по чл. 15 (4) от Директива 2010/75/ЕС. На този етап се смята, че няма предпоставки за проблем и това за нас е удовлетворително.

    По т.2. По този въпрос все още няма конкретно решение, въпреки направените искания пред ЕК-Брюксел. Безплатните квоти са на разпореждане на МОСВ.

    По т.3. Бяха декларирани коректни отношения между синдикати и работодетели свързани с провеждания социален диалог в дружествата от БЕХ.

    Проблемът с доходите, не винаги произтича от политиката на съответния ръководител, но се превръща в негов проблем когато започва да се губят квалифицирани кадри и расте недоволство. В енергетиката въпросът за доходите опира и до държавната политика свързана с определяне на цените, т.е. крайно време е да се премине към цени на електроенергия на пазарен принцип, да се промени методиката, модела на ценообразуване. Социалната политика следва да остане само в ресора на държавата.Това становище синдикатите от енергийния сектор нееднократно са изразявали.
 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023