за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Координационен съвет

(кратка информация)
 
    От 13 до 15 декември 2012 г. в гр.Казанлък беше проведено редовно заседание на Координационния съвет на Национална федерация на енергетиците и семинар/обучение на синдикалния актив (материалът приложен по-долу). // материали: DOC_Slide.ppt
 
Национална федерация на енергетиците се увеличи с две нови организации:

  •         Синдикална организация при Енерго Про Мрежи –РОЦ -Шумен
  •         Синдикална организация при ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон  - Видин.
 
Добре  дошли в нашето синдикално семейство и с благодарност, че избрахте Национална федерация на енергетиците.
 
    Координационният съвет прие Позиция по националния референдум на темаДа се развива ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
 (може да видите позицията в "актуално").

 
    Координационният съвет на Национална федерация на енергетиците, счита, че е от съществена важност.

Всички синдикални членове - енергетици, синдикалните структури на Национална федерация на енергетиците, всички български граждани на  27 януари 2013 год. да реализират своето право на глас и да участват в националния референдум за развитие на ядрената енергетика.

България има нужда от развитие на ядрената енергетика и това е въпрос не на деня, а на бъдещето на енергийния сектор, на страната ни и на българското общество !!! 

 

    Членовете на Координационния съвет приеха и Позиция по пенсионната реформа и ранното пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд -§ 4, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване -удължаване гратисния период за възможността за ранно пенсиониране.
 
    Ръководството на Национална федерация на енергетиците, заедно с другите индустриални федерации – миньори, металурзи, химици и др. ще работят в посока промяна на нормативната база с оглед създаване възможност за финансова стабилност и ползване на средства от професионалните фондове за работещите в условията на първа и втора категория труд така,че да се изпълни със съдържание нормата за обезпечаване на втора пенсия, адекватна, достойна, заместваща на база постъпленията по индивидуалните партиди на професионалните фондове.
    В тази връзка беше припомнено и приетото на предишния Координационен съвет от 25.10.2012 год. решение, във връзка с изтичане срока на действие на ал. 1 и 2на& 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса засоциално осигуряване на          31 декември2014 год., т.н. „ранно пенсиониране“ и подготовката на внасяне на предложение за промяна и удължаване срока на действие, синдикалните организации от дружествата, в които има работници и служители изпълняващи трудовите си задължения в условията на първа и втора категория труд, да представят актуална информация, относно броя на лицата заети в съответните условия и оставащите години до покриване изискванията за възраст и осигурителен стаж при сега действащата нормативна уредба, както и конкретни виждания не само относно срока на удължаване.
 
    Беше обменена и актуална информация, относно състоянието и проблемите в дружествата от енергийния сектор, обхващаш различните дейности, относими към работещите в тях наши синдикалисти, както и информация за проведената през м.ноември при мин. Делян Добрев среща, свързана с перспективата на Българския енергиен холдинг.
 
    Колегите от ЕВН и Енерго про изразиха известна удовлетвореност от постигнатите резултати във връзка с подписването в края на изтичащата 2012 г. на нови Колективни трудови договори.
 
    Обсъдени бяха и редица организационни въпроси, има приети решения.
 
   След приключване заседанието на Координационния съвет беше проведен семинар на тема:
 
Организационно укрепване на синдикалните структури, мотивация за членство. Ролята на лидера в укрепване на синдикалната  структура, мотивация.“

материали: DOC_Slide.ppt
 


събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023