за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!

10.10.2022 год.

Протестна акция на КНСБ

Съвместни действия на НФЕ и НСФЕБ в  защита на доходите  от инфлацията и работните места.

 

Национална федерация на енергетиците с Решение на Координационния съвет от 06.10.2022 год.  се присъедини към Националната протестна кампания на КНСБ, стартирала на 19.09.2022 год.   под мотото “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”. Председателят на Федерацията Георги Петров и членовете на Координационния ѝ съвет  издигнаха плакати с исканията на кампанията. (Виж галерия)

В работата на Координационния съвет участваха представители  от синдикалните организации на НФЕ в дейностите: Атомна енергетика; Третиране на радиоактивни отпадъци; Енергопроизводство-ТЕЦ Марица изток 2, Контурглобал, НЕК, Водноелектрически централи, ЕСО, Електроразпределение и продажба на електрическа енергия – ЕВН, Електрохолд, Енерго Про; Производство и разпределение на топлинна енергия, Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси, както и в други корпоративно, структурно или функционално  свързани или сходни със сектора производства и  дейности, в местни или чуждестранни юридически  лица.

КНСБ, Национална федерация на енергетиците (НФЕ) и Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) предприеха  съвместни действия, като изпратиха общи протестни писма до ръководствата на компаниите в сектора с членове на Федерациите, с искане за адекватна защита на доходите на работниците и служителите от инфлацията. Високите цени в навечерието на предстоящата зима изправят пред тежка ситуация  нашите семейства, деца, родители и внуци.

 

НФЕ и НСФЕБ застават зад протестната кампания на КНСБ и настояването  за компенсиране на работните заплати, чрез овладяване на високата инфлация, минимум с размера на кумулативната инфлация, достигнала  17,7 процента на годишна база към месец август 2022 год., запазване на работните места  и преодоляване на предизвикателствата пред България, които произтичат от Зелената сделка.

Двете браншови енергийни Федерации  настояват  за  преговори с Работодателите и на база на традиционното социално сътрудничество в енергийните дружества,  да бъдат постигнати  приемливи за страните споразумения, които да доведат до намаляване  на нарастващата ескалация на напрежение не само сред синдикалните ни членове, а и на работещите в бранша!

 

 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024