за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Позиция на КС на НФЕ по националния референдум на тема: „ДА СЕ РАЗВИВА ЛИ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА?“

 
 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
бул. Пейо К. Яворов № 6, 1164 София , тел./факс: (359 2) 868 73 51 ,
e-mail: centrala@nfebg.com


 
14 декември 2012 г.
 
 
 
ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА ИМА ЛИ МЯСТО В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО?
 
Ние, енергетиците от Национална федерация на енергетиците, обединяваща представители на работниците и служителите от производството, преноса и разпределението на електро и топло енергия, ремонта и подържане на енергийни съоръжения, събиране и съхранение на радиоактивни отпадъци,
 
не сме безучастни към съдбата на ядрената енергетика в България и тя, ядрената енергетика, трябва да се развива.
 
Приемаме събраната подписка отразяваща действителните гласове на 540 хил. българи за провеждане на референдум за АЕЦ“Белене“ като израз не на политическа, а на гражданска позиция и това е знак, че обществото ни върви в посока напред.
 
Допитването до народа, т.н. „ядрен референдум“, който съгласно Указа на Президента ще се проведе на 27 януари 2013 год., трябва да даде отговор на приетия от депутатите въпрос
 
"Да се развива ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"
 
Ние, като граждани и като членове на най-голямата обществена организация – КНСБ, заставаме зад необходимостта,
 
референдума да бъде прозрачен, честен и на база по-пълна информираност.
 
Категорично заявяваме, че не противопоставяме интересите на производители на електроенергия от ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ... и АЕЦ. Всеки от производителите има своето уникално място в развитието на енергетиката на България.
 
Приетата на 01.06. 2011 год. Енергийна Стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика, поставя като приоритети пет направления за осъществяването на които правителството определя визията си за развитие на енергетиката през следващите години в т.ч. и:

 • Акцент върху чиста и нискоемисионна енергия - ядрена и от възобновяеми източници;
 • Баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ;
На 27 януари 2013 год. НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ трябва да отговорим Да се развива ли ядрената енергетика в Република България, чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“ **.
 
ТОВА Е ВЪПРОС НЕ НА ДЕНЯ, А ВЪПРОС ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
 
з а щ о т о:
 • България остана само с два ядрени хилядника - 5 и 6 блок на АЕЦ“Козлодуй“, чиито експлоатационен период изтича - за пети блок -2017 г., за шести блок- 2021 год. съгласно проектния срок за безопасна експлоатация на проектанта. Дори продължен този период, чрез предвижданите редица мероприятия и инвестиционни проекти, ще бъде не повече от десетина – петнадесет години. Този референдум е необходим и то категорично в посока „ДА“ на РАЗВИТИЕТО на българската ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА. Не е дори най-съществено – коя от двете възможности да се използва АЕЦ „Белене“ или 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“- това е въпрос на сметки - финансиране, държавни гаранции, собственост, като категорично считаме, че трябва да има държавно участие гарантиращо право на вземане на решения, начин на осъществяване на контрол от страна на българската държава върху проекта, безопасност, инфраструктура, възможност за нови работни места, специалисти.
 • Ядрената енергетика и до сега и за в бъдеще дава и ще дава енергийна сигурност;
 • Ядрената енергетика и до сега и за в бъдеще е фактор, който допринася и ще допринася за националния суверeнитет;
 • Ядрената енергетика и до сега и за в бъдеще носи и ще носи огромен престиж за страната ни;
 • Ядрената енергетика и до сега и за в бъдеще гарантира, че във всеки момент ще осигури достатъчно енергия за развитието на националната икономика и за своите граждани;
 • Производството на ядрена енергия е възможност за увеличаване на износа на електроенергия, на база общия енергиен микс;
 • България доказа, че има научен и човешки потенциал, жени и мъже, млади хора, които успешно експлоатират една от най-сложните технологии в света със своето отговорно отношение по спазване на всички изисквания за безопасност и здраве. Такива специалисти и за нов проект могат да работят с нужната отговорност, за да продължи оценката, че българската АЕЦ е в списъка на най-безопасните и ефективни централи в света. А това е плод на колективните усилия на работещи и ръководни екипи през годините. Ще допуснем ли такива специалисти да обслужват централите на други страни, близки до нас или далечни ???
 • Един нов проект ще продължи интереса на младите хора към високите технологични производства и ще създаде условия и предпоставки за така необходимата ни за страната ЗАЕТОСТ.
 • България не е страна богата на енергийни ресурси, но дори и ако бяхме богати, трябва да се съобразяваме с изискванията за намаляване/ограничаване на вредните емисии, които се отделят при производството на електроенергия от изкопаеми енергоносители (протокола Киото).
 • Ядрената енергия стабилизира баланса и не зависи от сезоните. С една доставка на ядрено гориво един блок може да работи няколко години.
 • Чрез ядрената енергия се осигурява ценовия баланс на произведения и потребен от българската индустрия и българските граждани ток.
Координационният съвет на Национална федерация на енергетиците
 
П Р И З О В А В А:
 
 • Всички синдикални членове - енергетици, синдикалните структури на Национална федерация на енергетиците, всички български граждани на 27 януари 2013 год. да реализират своето право на глас и да участват в националния референдум за развитие на ядрената енергетика.
 • Дайте своето „ДА“ за развитето на ядрената енергетика, чрез изграждане на нови ядрени мощности.
Необходима е ясна държавна политика по отношение на видовете производства, в т.ч. и производството на АТОМНА ЕНЕРГИЯ, координирани действия в областта на енергетиката по отношение на природните български ресурси – енергоносители, поносимост на цената и ползваемост на електроенергията, не като благо, а като жизнена необходимост.
 
БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ АТОМНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ !
 
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ


** По сега действащото законодателство, всеки нов ядрен блок представлява нова ядрена електроцентрала.събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023