за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниНАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

 

 

У Ч Р Е Д Е Н А 

НА
 

 

        ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, състояла се на 17 - 18 април 1992 г. в гр. София между синдикални  организации, членове на Синдиката на енергетиците от състава на Федерация на независимите синдикати на миньори, металурзи, енергетици и геологопроучватели с председател Георги Петров и синдикални организации, членове на Независима синдикална федерация на енергетиците в България.

За председател е избран Божил Петров

За заместник председатели:

Георги Петров 
и
Елка Арнаудова

Извънредна Конференция - 27 май 1993 г.  
Трета Конференция - 4-6 октомври 1995г., прераснала в 

I Конгрес  
II Извънреден Конгрес - 17-18 април 1997 г.,
III Конгрес - 18-19 октомври 2001 г.,
ІV Конгрес - 22-23 март 2007 г.,
V Конгрес - 19-20 април 2012 г.
VI Конгрес - 20-21 април 2017 г.
 

 

 

ОТРАСЪЛ:  енергетика

     Националната федерация на енергетиците е доброволно национално обединение на независими, самостоятелни и равноправни синдикални организации за защита на трудовите, професионални и социални интереси на работещите в дружествата от енергийния сектор  и в други корпоративно, структурно или функционално свързани или сходни с него производства и дейности в местни или чуждестранни юридически лица, независимо от формата на собственост.

ЧИСЛЕНОСТ:

 

 9223 синдикални членове,(към м.юли 2012 г.) обединени  в 87 основни синдикални организации

  в дейностите:

  • атомна енергетика;
  • третиране на радиоактивни отпадъци;
  • енергопроизводство;
  • НЕК;
  • електроразпределение и продажба на електрическа енергия;
  • топлофикация;
  • ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийните ресурси
     

БРАНШОВА СТРУКТУРА

Синдикат на атомните енергетици, 
Синдикат Електропренос
Фирмени синдикални организации
Синдикални организации 

 

ОРГАНИ:

Конгрес, Координационен съвет, Изпълнителен комитет, Председателство,
Председател и Финансово - контролна комисия
 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ЕЛКА ДИНКОВА АРНАУДОВА

ЛИДИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА    

 

ФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ по ДЕЙНОСТИ:

АЛЬОША МИТКОВ ПЪРВАНОВ – Дейност “Атомна Енергетика и свързаните с нея дейности”, Председател на Синдиката на Атомните енергетици-Козлодуй;

  ВАЛЕРИЙ КОСТАДИНОВ КОСТОВ – Дейност  „ДП РАО“, Съпредседател на  ФСО-ДП РАО

  ВИХЪР ИВАНОВ ПЕНЕВ  Дейност  „НЕК и свързаните с нея дейности“,  председател на СО НЕК

  ДЕЯН ХРИСТОВ ДЯКОВ – Дейност Електропроизводство и свързаните с него дейностиПредседател на СО „ТЕЦ Марица изток 2“

ДИАНА НЕЙЧЕВА ТУНЕВА – ДейностТоплофикация и производство на твърди енергоносители, изграждане, ремонт и поддържане на енергийни обекти и свързаните с тях дейностиПредседател на СО  при “Брикел”-ЕАД;

  ИЛИАН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ – Дейност Електроразпределение, Електроснабдяване ЕНЕРГО ПРО, Председател СО Енерго Про-Варна

ИВАН КОСТОВ КАЗАКОВ              Дейност Електроразпределение, ЕлектроснабдяванеТоплофикация ЕВН, Председател на СО ЕВН-Харманли.

  ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ЦОНЕВ – Дейност Младежи

   ЛЮДМИЛА ЗАХАРИЕВА ЧЕРНЕВА  Дейност Електроразпределение и Електроснабдяване ЧЕЗ, председател на СО ЧЕЗ Разпределение-София.

ПЕТЬО ПЕНЧЕВ АНАСТАСОВ – Дейност ЕСО ЕАД ,  Председател на СО при ЕСО ЕАД, МЕПР- Ямбол

 

ЧЛЕНСТВО:

 

 

К Н С Б - най-голямата обществена организация в страната;

PSI       - Световна федерация  на работещите в публичния сектор

EPSU    - Европейска федерация на работещите в публичния сектор 

 

 

 

събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023