за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

04.12.2023 | БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР в сила от 29.11.2023 г.
В сила от 29 ноември 2023 г. И срок на действие 2 (две) години.

07.12.2023 | 
Писмо НФЕ и НСФЕБ до институциите, в защита на работещите в Електроразпределителните дружества във връзка с прекъсване електрозахранването на някои селища, по повод зимната обстановка.

12.06.2012 | УСТАВ на НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

12.06.2012 | ОРГАНИ

21.12.2011 | БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР (2011)

04.04.2023 | ПОЗИЦИЯ - НФЕ-КНСБ и НСФЕБ-КНСБ - Проект Разпореждане МС - отнемане 100% дивиденти
Относно: Проект на Разпореждане на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала в размер на 100 % от печалбата за 2022 год.

14.11.2007 | Позиция на НФЕ
ОТНОСНО: Трети енергиен законодателен либерализационен пакет, включващ: · Общ доклад за оценка на въздействието(Impact Assessment); · Предложение на Европейската комисия за промяна на две директиви и два регламента; · Проект за изменение на Директива 2003/54/ЕС.

05.12.2007 | Отговор на МИЕ ОТНОСНО: Трети енергиен законодателен либерализационен пакет

12.02.2008 | СТАНОВИЩЕ, ..., относно законопроекта внесен от ..
Законопроект, касаещ промени в КСО §4, ал.1,2 и 3 -ранно пенсиониране

19.02.2008 | Писмо ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

28.02.2008 | Отговор от Народното Събрание във връзка с внесеното от НФЕ Становище относно промените в Кодекса за социално осигуряване

21.10.2009 | С Т А Н О В И Щ Е на НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
ОТНОСНО: ПРЕДПРИЕМАНЕ на МЕРКИ от страна на МИНИСТЕРСТВО на ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА и ТУРИЗМА за ПРЕОДОЛЯВАНЕ на КРИЗАТА И РАЗВИТИЕ на ЕНЕРГИЙНИЯ ОТРАСЪЛ с ОТРАЖЕНИЕ в ОБЛАСТТА на ТРУДОВИТЕ и СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ на РАБОТНИЦИТЕ и СЛУЖИТЕЛИТЕ

събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024